Advanced (Üst) Seviyesi
Overview

Advanced (Üst) Seviyesi Nedir ?

İleri derecede İngilizce konuşulan seviyedir. Bu seviyedeki öğrenciler ana dilleri gibi İngilizceyi kullanabilir. Uzun konuşmaları rahatlıkla anlayabilir. Altyazısız film ve tv izleyebilir. İngilizce bir kitap yazabilir. Düşündüklerini ayrıntılı, uzun ve akıcı bir şekilde ifade edebilir.

Farklı aksanları, deyimleri ve devrik cümleleri anlayabilir. Kullanma talimatları ya da yönergeleri ilk seferde anlayabilir. Bir konferansı hiç zorlanmadan dinleyip anlayabilir.

Advanced (Üst) Seviyesi Konu Başlıkları

C1 Üst Seviye – Advanced Konu Başlıkları
Inversion
Introductory “It” Formal Discourse Markers in Writing
Adverbials
Reflexive Pronouns
Phrases referring to the future (due to; expected to; likely to etc.)
Future Tenses: future simple; going to; future continuous; future perfect continuous, Future with present tenses
modals & insubordinate clauses
Future in the past
Linking words related to time
Cleft sentences
Formal & informal ways of comparing
Adding emphasis
gerunds & infinitives
Passive forms
distancing devices
Continuous versus simple aspect: verbs with different meanings
Can/can’t, must/mustn’t
review conditionals
alternatives to “if”
Mixed Conditionals
Subjunctive case in noun clauses
paraphrasing using restatement
Synonyms
Conjuctions & Linking Words
Speculating: past modals
Wishes & unreal past
Countable/uncountable nouns
subject-verb agreement
ever & never

Advanced (Üst) Seviyesi İçin Ücretsiz Aktivite Dersleri

× Nasıl Yardımcı Olabiliriz?