logo

Genel Merkez

Mimar Sinan Mahallesi Davutpaşa Caddesi No:1 Esenler / İstanbul

Genel Koordinatör

Dil Time Dil Okulları Genel Merkezinin sunduğu koordinatörlük hizmetimizin amacı; markamızın imtiyaz sahipleri olarak, franchising iş ilişkisinde olduğumuz bağımsız yatırımcılara belirlenen şartlar dahilinde eğitim alanında işin yönetim ve yürütülmesine ilişkin destek sağlamak, karşılıklı güven ilişkisi içinde, her iki tarafın birbirinden yararlanmasını mümkün kılmaktır.

Koordinatörlüğünü yaptığımız franchising sözleşmelerimizde süreci profesyonel ve verimli bir şekilde organize edip yönetme kapsamında, kurumun açılış sürecinin başından itibaren gerekli şartların oluşturulması, denetlenmesi sonraki süreçte yönetilmesi konularını ele alıyoruz.

Koordinatölük kapsamındaki genel konular ise;

AÇILIŞ: Franchising temsilciliğimizin açılışında gerekli nitel ve nicel kriterlerin uygulanması için teknik olarak desteklenmesi ve uygunluğunun denetlenmesi,

YÖNETİM: Şubenin kendi içindeki birimler arasında koordinasyonun sağlanması dil eğitimi kurumunun gereklilikleri karşılyacak yönetimsel alt yapının oluşturulmasının desteklenmesi,

İŞLEYİŞ: Hedef kitle, müfredat, program, görev dağılımı ve rehberlik gibi işlevsel konularda marka değerimizi yansıtacak tecrübelerimizi paylaşarak, şubenin sahip olduğu enstrümanların etkin kullanımını sağlama noktasında her iki tarafın birbirinden yaralanmasıdır.

Dil Time Dil Okulları markamızın franchising şubelerimiz için başlangıç ve devam eden süreçte koordinatörlük faaliyetlerinin genel maksadı, dil kurslarının işleyişinin düzenlenmesi ve yönetimsel alt yapısından, eğitim personeli seçimine kadar sağlıklı işleyebilmesi için ihtiyaç hasıl olduğunda destekleyici unsur olarak rehberlik etmektir.

Saygılarımla

Meltem Ekici

Genel koordinatör